A festa medieval de Ribadavia, declarada de Interés Turístico Nacional.

Fundación Festa da Istoria

galego  |  español  |  english

Accesibilidade Accesibilidade      Mapa do sitio Sitemap  Versión RSS RSS

SECCIÓNS

Festadaistoria.com

Festa da Istoria  » festadaistoria.com » Portada » Accesibilidade »

Agregar a Facebook Agregar a Twitter

ACCESIBILIADE WEB

A accesibilidade Web significa que persoas con algún tipo de minusvalidez van poder facer uso da Web. En concreto, ao falar de accesibilidade Web estase a facer referencia a un deseño Web que vai permitir que estas persoas poidan percibir, entender, navegar e interactuar coa Web, achegando á súa vez contidos. A accesibilidade Web tamén beneficia a outras persoas, incluíndo persoas de idade avanzada que viron minguadas as súas habilidade a consecuencia da idade.

Para alcanzar este obxectivo, esta web aplica a normativa estándar WAI (Web Accessibility Initiative) adoptada pola Unión Europea. En concreto Festadaistoria.com, cumpre as pautas de accesibilidade de nivel AA definidas polas normas WAI, que teñen como función principal guiar o deseño para que o contido poida converterse doadamente noutros formatos e conseguir que sexa comprensible e navegable.

Entre estas pautas, destaca que unha persoa usuaria poida cambiar o tamaño do texto como máis lle conveña, e tamén poida desactivar o deseño predefinido do sitio web para que os contidos se vexan de xeito máis claro.

Estándares e accesibilidade da web

Contido HTML 1.0 válido

O contido desta Web está en formato XHTML - unha linguaxe de composición de hipertexto, estándar aberto desenvolvido e recomendado polo W3C, o Consorcio da Web.


Nivel A de recomendación de accesibilidade web do W3C

Os elementos que constitúen o contido (imaxes, texto, estruturas, enlaces) están escritos conforme ao nivel de prioridade A das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web do W3C.


Uso de ollas de estilo CSS2 válidas

Empréganse follas de estilo (CSS, outro estándar do W3C) para asignar os formatos de presentación e para distribuír nas páxinas os contidos e os enlaces.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Konqueror, Internet Explorer, Safari, etc.

Tamaño do texto

O deseño accesible permite que o/a usuario/a poida axustar as fontes ao tamaño que lle conveña. Esta acción pode levarse a cabo de diferentes maneiras segundo o navegador web que se utilice. Na táboa seguinte móstrase a acción de menú onde se encontra esta funcionalidade:

Cómo modificar o tamaño do texto
Navegador Acción do menú
Firefox Ver > Tamaño del texto > Incrementar
Google Chrome Control página actual > Tamaño > Mayor
Internet Explorer Ver > Tamaño del texto > Grande
Internet Explorer Mobile Ver > Zoom > Más grande
Konqueror Ver > Aumentar texto
Opera Ver > Zoom > %
Safari View > Make text bigger

Teclas de acceso rápido

A maioría dos navegadores permite acceder a determinados enlaces empregando unha tecla determinada, específica para o sitio web que se está a visitar. Na nosa web defínense as seguintes:

Teclas de acceso rápido
Tecla Acción

0

Ir á páxina de accesibilidade

1

Ir á páxina de inicio
O acceso aos enlaces que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

Microsoft Internet Explorer

Pulse só a combinación de teclas ALT + tecla de acceso rápido e logo Retorno (Enter).

Mozilla Firefox

Pulse ó mesmo tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e ALT + tecla de acceso rápido.

Google Chrome

Pulse só a combinación de teclas ALT + tecla de acceso rápido.

Opera

Pulse ó mesmo tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.

Safari

Pulse só a combinación de teclas CTRL + tecla de acceso rápido.

Deseño visual

O deseño accesible ten en conta que o deseño visual poida desactivarse e poida accederse ao contido en formato dunha soa columna con letras negras sobre fondo branco (segundo a configuración por defecto da maioría de navegadores gráficos). Por outra parte, tamén hai navegadores web que permiten seleccionar unha folla de estilo persoal, para adaptar a presentación ás necesidades do usuario/a. Xeralmente nos navegadores máis utilizados (Explorer, Mozilla, Opera...) a opción do menú sería a seguinte: Ver > Estilo de página > Sin estilo

Fundación Festa da Istoria: Rúa Escobetes 10 - 32400 Ribadavia (Ourense) - Teléfono: (+34) 988 476 022 - E-mail: info@festadaistoria.com

© 2010 Fundación Festa da Istoria - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade - Privado    //    Deseño e programación Grupo5.com