Emerxencias e asistencia sanitaria

O día da festa establécense distintos puntos de atención sanitaria, a cargo de protección civil, Cruz Vermella e o 061, ademais do centro de saúde, que o día da festa conta cun reforzo especial de persoal. Todos estes postos están debidamente sinalizados nos mapas que se distribúen ao longo da festa, así como localizados a través da APP da Festa da Istoria. 

No caso doutros tipos de emerxencias, non necesariamente sanitarias, o máis eficaz é poñerse en contacto co 112. O día da Festa da Istoria habilítase un dispositivo especial para a atención de todo tipo de emerxenciasCorpos e forzas de seguridadeservizos de protección civil e servicios sanitarios reforzan as súas dotacións para dar cobertura ao plan de seguridade. 

A continuación detállanse as localización de todos os postos sanitarios, de seguridade e de emerxencias. Para máis información, descarga a APP da Festa da Istoria.